Agentschap Jongerenwelzijn

Centrale administratie

Diensten van de administrateur-generaal

De administrateur-generaal is leidend ambtenaar. Hij staat in voor het beheer en de coördinatie van het agentschap, de beleidsmatige aanpak, de interne processen en het klachtenmanagement.

Afdeling Continuïteit en toegang

De afdeling Continuïteit en toegang regelt de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, tot de gemeenschapsinstellingen en tot de crisisjeugdhulp. Verder ondersteunt ze de werking van de netwerken en zet ze in op continuïteit als belangrijke doelstelling van integrale jeugdhulp. De afdeling wordt geleid door de algemeen directeur van Jongerenwelzijn.

Afdeling Strategie en ondersteunende diensten

De afdeling Strategie en ondersteunende diensten bepaalt in nauw overleg met de leidend ambtenaar de strategie van het agentschap en biedt ondersteuning bij de interne en externe dienstverlening.

Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank omvat een centrale administratie in Brussel en regionale en lokale diensten verspreid over Vlaanderen.

Afdeling Gemeenschapsinstellingen

De afdeling Gemeenschapsinstellingen bestaat uit een centrale administratie in Brussel en buitendiensten verspreid over Vlaanderen.

Afdeling Voorzieningenbeleid

De afdeling Voorzieningenbeleid staat in voor de erkenning en subsidiëring van de private voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg.
Verder subsidieert Jongerenwelzijn projecten.

De afdeling Voorzieningenbeleid omvat een team erkenningen, een team subsidiëring en een staf Voorzieningenbeleid

Contactgegevens centrale administratie

Buitendiensten

Afdeling Continuïteit en toegang

Medewerkers van de intersectorale toegangspoort bepalen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod. Er is een toegangspoort in elke regio. Deze bestaat telkens uit een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie. Het team indicatiestelling onderzoekt de hulpvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is. Het team jeugdhulpregie zoekt het meest passende en beschikbare hulpaanbod.

De regionale medewerker continuïteit biedt procesmatige ondersteuning aan de Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en de regionale netwerken inzake uitwerking en implementatie van afspraken die de continuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede komen. Dit zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

Contactgegevens afdeling Continuïteit en toegang

Afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

De medewerkers van de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank in de vijf regio’s (Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant / Brussels Hoofdstedelijk Gewest en West-Vlaanderen) werken voor het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of voor een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp.

Contactgegevens afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank

Afdeling Gemeenschapsinstellingen

De buitendiensten van de afdeling Gemeenschapsinstellingen zijn gemeenschapsinstelling De Zande (campus Ruiselede, campus Beernem en campus Wingene), gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol (campus De Markt en campus De Hutten), gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg en het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren.

Contactgegevens publieke jeugdinstellingen