Wat we doen

Kinderen, jongeren en ouders krijgen soms te maken met situaties die ze niet de baas kunnen. Bij ernstige of langdurige problemen kunnen ze in contact komen met Jongerenwelzijn via verschillende kanalen:

  • De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot intensieve en ingrijpende vormen van jeugdhulp. Deze hulpvormen zijn niet rechtstreeks toegankelijk. De intersectorale toegangspoort onderzoekt welke hulpvorm het meest aangewezen en zoekt uit wie de hulpverlening effectief kan uitvoeren.
  • Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg onderzoekt of het in verontrustende situaties waarbij de vrijwillige hulpverlening vastloopt, nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak.
  • Jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd of bij wie vrijwillige hulp niet meer kan in een zwaar problematische leefsituatie, kunnen doorverwezen worden naar de jeugdrechtbank. Een consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank zal de situatie van de jongere onderzoeken. Op basis van dat onderzoek beslist de jeugdrechter wat er het best met hem of haar gebeurt. De consulent volgt de uitvoering van de beslissing van de jeugdrechter op.
  • De voorzieningen en projecten binnen de bijzondere jeugdzorg worden door Jongerenwelzijn erkend en gesubsidieerd. Ze organiseren hulpverlening – residentiële, ambulante of mobiele – voor kinderen en jongeren in problematische leefsituaties of die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Het agentschap staat ook in voor de organisatie van de pleegzorg.
  • De jeugdrechter kan een jongere die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd of in een heel verontrustende leefsituatie verkeert, plaatsen in een publieke jeugdinstelling. Dat zijn gemeenschapsinstelling De Kempen – met campussen De Hutten en De Markt –, gemeenschapsinstelling De Zande – met campussen Beernem, Ruiselede en campus Wingene – en gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg of het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren.

Meer uitgebreide informatie is te lezen in de Jaarverslagen.