Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Cliëntoverleg en bemiddeling

Cliëntoverleg

Bij het cliëntoverleg in de jeugdhulp komen jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor als gespreksleider en maakt een werkplan op.

Cliëntoverleg kan ingezet worden in functie van de coördinatie en continuïteit van de hulp en ook bij stopzetting van de jeugdhulp. De aanvraag moet gebeuren met het akkoord of op vraag van de jongere of ouder.

Jongeren en ouders kunnen zelf of samen met een hulpverlener cliëntoverleg aanvragen. Het cliëntoverleg is gratis.

Meer weten?

Werkdocumenten voorzitters

Deskundigen in het cliëntoverleg

Cliëntoverleg registratiesysteem

Er is een nieuw registratiesysteem voor de voorzitters van cliëntoverleg. De voorzitters hebben een mail ontvangen met de aan hen toegekende inloggegevens. Het nieuwe registratiesysteem is te bereiken via volgende link: http://continuiteit.vlaanderen.be/login/.

Indien er problemen zijn bij aanmelding, kan je die melden via continuiteit@jongerenwelzijn.be.


Meer informatie over cliëntoverleg is te vinden op mijn.jeugdhulp.be.

Steun mee de campagne over cliëntoverleg en bemiddeling!

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn belangrijke instrumenten voor de continuïteit in de jeugdhulp. Daarom is een informatiepakket ontwikkeld om ze meer bekend te maken bij het grote publiek. Want ook hulpverleners spelen een belangrijke rol bij de bekendmaking ervan.

Onderstaand infopakket omvat allerlei teksten, banners en afbeeldingen m.b.t. de campagne rond cliëntoverleg en bemiddeling. De handleiding maakt je wegwijs in de documenten.

Bemiddeling

Conflicten kunnen de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang brengen. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren, ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen ontknoopt hij het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis. De bemiddeling is gratis.

Bemiddeling moet ook ingeschakeld worden wanneer cliënt en hulpverlener het niet eens geraken over een aanvraag naar de toegangspoort.

Meer weten?

Werkdocumenten bemiddelaars

Steun mee de campagne over cliëntoverleg en bemiddeling!

Cliëntoverleg en bemiddeling zijn belangrijke instrumenten voor de continuïteit in de jeugdhulp. Daarom is een informatiepakket ontwikkeld om ze meer bekend te maken bij het grote publiek. Want ook hulpverleners spelen een belangrijke rol bij de bekendmaking ervan.

Onderstaand infopakket omvat allerlei teksten, banners en afbeeldingen m.b.t. de campagne rond cliëntoverleg en bemiddeling. De handleiding maakt je wegwijs in de documenten.


Meer informatie over bemiddeling is te vinden op mijn.jeugdhulp.be.