Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Continuïteit

Wat het thema hulpcontinuïteit betreft, biedt de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) - vertegenwoordigd door een collega per regio en een stafmedewerker op Vlaams niveau - procesmatige ondersteuning aan de Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) en de regionale netwerken inzake de uitwerking en implementatie van afspraken die de continuïteit van hulpverleningstrajecten ten goede komen. Dit zowel in de rechtstreeks als in de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook staat de afdeling in voor de organisatie van cliëntoverleg en bemiddeling. In elke regio coördineert een medewerker van de afdeling deze activiteiten.

De Vlaamse stafmedewerker is Martine Puttaert (martine.puttaert@jongerenwelzijn.be) en de regionale medewerkers op het thema continuïteit zijn: