Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Jeugdhulplandschap

Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is heel divers. Het omvat een breed aanbod aan intensieve en minder intensieve hulpvormen, al dan niet rechtstreeks toegankelijk.

Schema jeughulplandschap Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Intersectorale toegangspoort Gemandateerde voorzieningen Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Publieke jeugdinstellingen
Het vereenvoudigde schema van het jeugdhulplandschap. Klik op de onderdelen om naar de desbetreffende pagina te gaanvolledige schema

Meer weten?