Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Mensenhandel / Tienerpooiers

In 2015 werd aan Child Focus gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het fenomeen van de tienerpooiermethodiek. Uit de studie blijkt dat de problematiek van meisjes die slachtoffer worden van deze vorm van mensenhandel en seksuele uitbuiting reëel is. Dit resulteerde in januari 2016 in Het Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers. Hierin worden de aanbevelingen van Child Focus doorgetrokken naar duidelijke acties op vier domeinen: doorgedreven preventie, gepaste opvang van slachtoffers, vervolging van de daders en samenwerking tussen welzijn, justitie en politie. Na een grondige evaluatie in 2018 werd er een geactualiseerd actieplan opgesteld.

Meer info: