Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Publicaties en informatie

Presentaties

Infosessies jeugddelinquentierecht voorjaar 2019

Inspiratiedag Jongerenwelzijn 29 mei 2018

Studiedag 'Herstel in gemeenschapsinstelling De Kempen' 16 oktober 2017

Studiedag 'Jeugddelinquentie en gesloten publieke opvang' 2 mei 2017

Jongerenwelzijn organiseerde op dinsdag 2 mei 2017 een symposium over de toekomst van de gemeenschapsinstellingen in het vooruitzicht van een nieuw jeugdrecht. Wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange samenwerking tussen de gemeenschapsinstellingen en hun partners uit hulpverlening en onderwijs wijzen hierin de weg. De presentaties van de verschillende spreker en workshops vindt u hier.

Algemene info

Informatie over de workshops

Studiedag kwaliteit A-document 15 juni 2016

MDT’s

Infodag kwaliteit en participatie 17 maart 2015

Studiedag contextbegeleiding 16 september 2014

Infomoment crisis

Commissie Vlaams Parlement

Tweedaagse vorming

Toelichting instroommodaliteiten

Vernieuwd landschap voor belendende sectoren

Private voorzieningen

Overige

Vormingsaanbod SAM

www.samvzw.be/aanbod

Films

Nieuwsbrief jeugdhulp

Zie publieke website Jongerenwelzijn

Publicaties

Zie publieke website Jongerenwelzijn