Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Radicalisering

De voorbije jaren heeft Jongerenwelzijn ingezet op het ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak inzake het omgaan met radicalisering bij minderjarigen. Voldoende kennis, visie, aanbod en beleid in een gezamenlijk afgestemde aanpak is hierbij onontbeerlijk.

Het draaiboek radicalisering wil een helder overzicht bieden van acties die vanuit Jongerenwelzijn ondernomen kunnen en moeten worden in het handelen rond radicalisering. Daarbij gaat voor de externe partners vooral aandacht naar een duidelijke structuur, met oog voor ondersteuning en aanspreekpunten.

Meer weten?