Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

BINC

BINC is het registratieproject voor de private voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg. Het project is een partnerschap tussen Steunpunt Jeugdhulp en Jongerenwelzijn.

Op 19 maart 2012 vond een BINC-dag plaats met een terugblik vanuit verschillende invalshoeken op BINC als registratiesysteem en werkinstrument. Daarbij werd het BINC-rapport voorgesteld dat een evaluatie maakt van één jaar registratie in BINC en een beeld van de toekomst schetst.

De conclusies werden meegenomen naar de daarop volgende BINC-stuurgroep. Daar is beslist een nieuwe visietekst uit te werken met een duidelijke omschrijving van de fundamenten en doelstellingen van Binc, rekening houdend met de opmerkingen van cliënten (via Cachet vzw), academici en gebruikers (input vanuit de Dialoog, Reflectie en Actief-groepen) . De visietekst zal de basis vormen waarmee een werkgroep van gebruikers, koepels en academici zich zal buigen over de verder ontwikkeling van BINC.

Presentaties

Veelgestelde vragen

Meer informatie over BINC vind je op de website van Kennisplein.be.

Meer weten?

Els Meert
Telefoon
02 553 38 89