Jeugdhulp - professionelen (Homepage)

Engagementsverklaring met scholen en CLB’s

In februari 2010 sloten de netten en koepels van de scholen en CLB’s een engagementsverklaring af met de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand om hun onderlinge samenwerking te stimuleren. Ook de ouder(s) en de jongere worden zoveel mogelijk betrokken.

Het doel is om de jongeren beter te begeleiden en zo optimaal kansen te bieden. Zo zullen voorzieningen duidelijke afspraken maken met scholen en CLB’s rond de communicatie over een jongere en worden vaste contactpersonen aangeduid om de communicatie in goede banen te leiden.

Met het oog daarop is een netwerkfiche opgesteld voor allerlei praktische afspraken als een kind voor een bepaalde tijd residentieel wordt geplaatst, bv. wie neemt het rapport in ontvangst, wie neemt deel aan het oudercontact …