Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Rondzendbrieven

Rondzendbrief werf 2
Pleegzorg
Prijs Jeugdhulp 2017
Intersectorale omzendbrief n.a.v. art 75/1 Mozaïekdecreet
Rondzendbrief van 04 juli 2016 inzake uitbreidingsbeleid 2017
Rondzendbrief van 2 oktober 2015 inzake aanpak vluchtelingencrisis binnen beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Rondzendbrief van 23 juni 2015 inzake oproep kandidaatstelling - Prijs Jeugdhulp 2015
Rondzendbrief van 20 mei 2015 inzake de versterking van mobiel aanbod
Rondzendbrief van 13 mei 2015 inzake de versterking van de netwerken crisisheugdhulp:
uitbreiding crisishulp aan huis met 42 begeleidingen per jaar
Kinderbijslag
Subsidies aan voorzieningen

Indexering

Administratie

BVR tot wijziging erkenningsvoorwaarden en subsidienormen
Jaarafrekeningen
Rondzendbrief zorgstrategische planning voor het bekomen van VIPA-subsidies

*Enkel het eerste blad van de Excel dient ingevuld te worden.

Rondzendbrief Integrale Jeugdhulp: melding plaatsingen en begeleidingen in het raam van het netwerk crisisjeugdhulp