Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Salarisschalen en handleiding uniforme boekhouding

Handleiding uniforme boekhouding voor de sector bijzondere jeugdhulp.

Versie van januari 2014

Personeelsleden van de private voorzieningen vallen onder de salarisschalen paritair comité 319 - private sector.

Barema’s in voege vanaf 1 oktober 2018