Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Tijdslijn administratieve verwachtingen Voorzieningenbeleid

Januari

7 januari: de voorzieningen met een module positieve heroriëntering dienen een overzicht in van het aantal coachings van het vorige jaar, ter verrekening van de capaciteit in Binc
(voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be)

15 januari: de diensten herstelgerichte afhandeling dienen het aantal dossiers van vorig jaar voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.begeert.michiels@jongerenwelzijn.be)

15 januari: de pleegzorgdiensten dienen het aantal modules in dat per 31/12 van het voorgaande jaar gerealiseerd zijn voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.bebenedikte.vandenbruel@jongerenwelzijn.be)

20 januari: de inrichtende machten dienen de tool enveloppeberekening in dienst op 1 januari en anciënniteitsberekening van nieuwe personeelsleden in voor de bepaling van de enveloppe
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.bedanny.debacker@jongerenwelzijn.be)

Februari

28 (of 29) februari: alle dossiers in Binc van het voorgaande jaar zijn correct en volledig ingevuld en het modulair kwartaal van alle kwartalen van het vorige jaar hebben de status ‘verzonden’ (Binc)

Maart

31 maart: de inrichtende machten dienen de tool afrekening van kosten boven enveloppe in (zakgeld, autonoom wonen, Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT), bijzondere kosten)
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.bedanny.debacker@jongerenwelzijn.be)

31 maart: de diensten voor pleegzorg dienen de tool vergoedingen aan de pleegzorgers van het voorbije jaar in
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.bedanny.debacker@jongerenwelzijn.be)

April

30 april: het modulair kwartaal van het eerste jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)

Juni

1 juni: alle voorzieningen dienen hun kwaliteitsverslag in
(voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be)

30 juni: alle inrichtende machten dienen hun jaarrekening in
(geert.desloovere@jongerenwelzijn.bedanny.debacker@jongerenwelzijn.be)

Juli

31 juli: het modulair kwartaal van het tweede jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)

Oktober

31 oktober: het modulair kwartaal van het derde jaarkwartaal in Binc is ingevuld en verzonden (Binc)