Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Verblijfssubsidies en zakgeld

Subsidies & zakgeld

Vanaf 1 juni 2017
Vanaf 1 juni 2016
Vanaf 1 april 2016
Vanaf 1 september 2015
Vanaf 1 december 2012

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de directies van de diensten voor pleegzorg

Voor de psychiatrische klinieken en de schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de bijzondere jeugdbijstand

Vanaf 1 februari 2012

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de directies van de diensten voor pleegzorg en aan de pleeggezinnen

Voor de psychiatrische klinieken en de schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de bijzondere jeugdbijstand

Voor de categorie 1, met bijkomende erkenning voor BZW, en categorie 6

Vanaf 1 mei 2011

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de diensten pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en aan de pleeggezinnen

Voor de psychiatrische klinieken en schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de Bijzondere Jeugdbijstand

Jaarafrekeningen 2013

Rondzendbrief met betrekking tot de jaarafrekeningen 2013

LET OP! Onderstaande bestanden zijn niet beveiligde Excel-bestanden:

Maand- en kwartaalstaten

Vanaf 2012 verloopt de aangifte van de maand- en kwartaalstaten door de voorzieningen volledig elektronisch, via het e-mailadres subsidiejongerenwelzijn@jongerenwelzijn.be. De documenten hiervoor moeten niet worden ondertekend. Het is wel van groot belang dat de contactgegevens zorgvuldig worden ingevuld. Hieronder zijn de nodige documenten te vinden.

Administratieve verwerking