Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

Verblijfssubsidies en zakgeld

Vanaf 1 september 2018
Vanaf 1 juni 2017
Vanaf 1 juni 2016
Vanaf 1 april 2016
Vanaf 1 september 2015
Vanaf 1 december 2012

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de directies van de diensten voor pleegzorg

Voor de psychiatrische klinieken en de schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de bijzondere jeugdbijstand

Vanaf 1 februari 2012

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de directies van de diensten voor pleegzorg en aan de pleeggezinnen

Voor de psychiatrische klinieken en de schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de bijzondere jeugdbijstand

Voor de categorie 1, met bijkomende erkenning voor BZW, en categorie 6

Vanaf 1 mei 2011

Voor de categorieën 1, 2, 3, 4 en 6

Voor de diensten pleegzorg binnen de Bijzondere Jeugdbijstand en aan de pleeggezinnen

Voor de psychiatrische klinieken en schoolinternaten die jongeren opnemen in het raam van de Bijzondere Jeugdbijstand