Jongerenwelzijn - professionelen (Homepage)

Publieke site Jongerenwelzijn

VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) staat in voor de financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. De VIPA-regelgeving en –aanvraagformulieren zijn terug te vinden in de rubriek VIPA onder Rondzendbrieven.

Jongerenwelzijn staat in voor de begeleiding en behandeling van de zorgstrategische planning, de eerste fase van een VIPA-dossier.

Meer weten?

Valerie Nicolai
Telefoon
02 553 31 57