Belangrijke informatie
  • Op woensdag 16 januari 2019 om 18u wordt er gewerkt aan Binc en Domino. Beide applicaties zullen maximaal één uur onderbroken worden. Onze excuses voor het ongemak.
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).