Belangrijke informatie
  • Het is op dit moment niet mogelijk om opzoekingen in het rijksregister te doen in Domino. Er zijn storingen bij achterliggende diensten. We hebben deze problemen gesignaleerd en wachten op beterschap.
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).