Belangrijke informatie
  • In kader van eYouth zijn er op woensdag 26/6/2019 werken op de applicaties Binc en Domino. Beide applicaties zullen onderbroken worden vanaf 15u30 tot donderdag 27/6/2016 10u. Onze excuses voor het ongemak.
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).