Belangrijke informatie
  • Werkt Domino traag?
    Dit kan zijn door bepaalde instellingen in Internet Explorer. We leggen kort uit hoe je deze kan aanpassen.
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).